Hva er trygg e-handel?

Trygg e-Handel er en godkjenningsordning for nettbutikker. Nettbutikkene skal fylle de 12 kravene i ordningen og etterleve dem løpende. Et sekretariat følger dette og kan inndra godkjenningen for dem som ikke følger opp. Hver eneste dag sjekkes kredittverdigheten til de godkjente bedriftene, og det foretas anonyme prøvekjøp for å sikre forbrukernes rettigheter overholdes. Trygg e-Handel har også et system for å håndtere kundeklager. Alle som er godkjente som Trygg e-Handel nettbutikker skal ha Trygg e-Handel logoen synlig på sin hjemmeside. Ved å peke på den skal netthandelens status i Trygg e-Handel  komme opp – slik at forbrukerne vet at de handler med en seriøst og godkjent netthandel.

Les om de 12 krav som må være innfridd for å være godkjent

Teleoutlet er Trygg e-Handel sertifisert siden 2016-02-14.

Se vårt sertifikat her

Få nyheter og tilbud først

Få nyheter, tilbud og informasjon om give-aways før alle andre.